งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ประชาธิปไตยเชิงลึก

ระบอบประชาธิปไตย 09 กุมภาพันธ์ 2565เรื่อง ประชาธิปไตยเชิงลึก
เรียบเรียงจากบทความ ประชาธิปไตยเชิงลึกเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง (Deep Democracy)
โดย ชาญชัย ชัยสุขโกศล และ อัจฉรีย์ อาไพกิจพาณิชย์
โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
เผยแพร่ผ่าน FaceBook : WEJusticeThai

           ประชาธิปไตยเชิงลึก หรือ Deep Democracy พัฒนาขึ้นโดยอาร์โนลด์ มินเดลล์ (Arnold Mindell) เป็นแนวคิดที่ประกอบด้วยหลายศาสตร์ที่มินเดลล์สั่งสมมา ไม่ว่าจะเป็น 1. ควอนตัมฟิสิกส์ ที่มินเดลล์เรียนมาทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์จาก MIT (Massachusetts Institute of Technology) 2. จิตวิทยาสายคาร์ล ยุง (Carl Jung) ซึ่งมินเดลล์ไปศึกษาต่อและเป็นอาจารย์สอนที่ C.G. Jung Institute ณ เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์ 3. หลักคิดของปรัชญาเต๋า ทั้งที่เป็นคัมภีร์อี้จิง, คัมภีร์เต๋าเต๋อจิงของเล่าจื้อ และคัมภีร์เต๋าของจวงจื้อ 4. นอกจากนี้ มินเดลล์ยังพัฒนาศาสตร์ของเขาขึ้นจากองค์ความรู้แบบหมอชนเผ่า (shamanism) ซึ่งเขาพาตัวเองไปมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์หมอชนเผ่าต่างๆ ทั้งในอินเดีย อาหรับ แอฟริกา รวมถึงอเมริกันอินเดียน และออสเตรเลียนอะบอริจิน อีกด้วย

ประชาธิปไตยเชิงลึก (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า