งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี 2566
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี 2566
โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น ประจำปี 2566 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การกระจายอำนาจกับเครือข่ายชุมชน (วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารความขัดแย้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสมาพันธ์ครูเชียงใหม่...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า