งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
เรื่อง ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มกับ พลเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยระหว่างเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2565
จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โจชัว สตารร์
ISBN : 978-616-91780-4-0

จัดพิมพ์โดย
สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศ 
ห้อง 10A/2 ชั้น 10 อาคารปิยะเพลสหลังสวน 29/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ดาวน์โหลด 88 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลด 311 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 250 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า