งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ลดความรุนแรง...ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงาน ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า