งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทสรุปผู้บริหาร ทัศนคติของประชาชนและลำดับความสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตย
บทสรุปผู้บริหาร ทัศนคติของประชาชนและลำดับความสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตย

โดย สถาบันพระปกเกล้า และ The National Democratic Institute (NDI)

บทสรุปผู้บริหาร ทัศนคติของประชาชนและลำดับความสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตย (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษา

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความเป็นจีน กรณีศึกษาชุมชนโบ๊เบ๊

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด 62 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า