งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย “ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”
สรุปผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  “ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

โดย สถาบันพระปกเกล้า และ The National Democratic Institute (NDI)

สรุปผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของหนังสือพิมพ์การเมืองต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สยามรีวิว

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ลดความรุนแรง...ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด 160 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า