งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มกับ พลเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยระหว่างเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2565
ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มกับ พลเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยระหว่างเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2565
โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โจชัว สตารร์

32 หน้า.
ISBN 978-616-91780-4-0

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศ
ห้อง 10A/2 ชั้น 10 อาคารปิยะเพลสหลังสวน
29/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 66 2 015 6661-2 แฟกซ์ 66 2 015 6660

รายงานเฟสที่ 1 ทัศนคติของพลเมือง ภาษาไทย (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยเชิงเหตุและผลความร่วมมือกับภาครัฐขององค์กรชุมชนในการลดความรุนแรงในชายแดนใต้

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองถิ่น

ดาวน์โหลด 1407 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.

ดาวน์โหลด 148 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า