งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของคําสั่งเรียกโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของคําสั่งเรียกโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์_สถานะของคำสั่งเรียก (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การจัดการเมืองเศรษฐกิจชายแดน

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลสะเทือนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ดาวน์โหลด 117 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า