งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ: ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและเกาหลีใตเ (ปีที่ 1)

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ (62 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ดาวน์โหลด 84 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเป็นพลเมือง : บทสำรวจสถานะความเป็นพลเมืองกับการรู้ดิจิทัล

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของศิลปินพื้นบ้านภาคใต้

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า