งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ: ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและเกาหลีใตเ (ปีที่ 1)

การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ (57 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงาน โครงการสำรวจและประมวลความคิดเห็นของประชาชน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แม้มีสิทธิ (ตามกฎหมาย) แต่เข้าไม่ถึงสิทธิ (ตามความเป็นจริง) : กรณีศึกษาสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

ดาวน์โหลด 88 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า