งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวสิริลักษณ์ ยิ้มประสาทพร
ปีงบประมาณ - 2545
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล

การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการกองทุนหมู่บ้าน...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หมู่บ้านเสื้อแดง : การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจฯ จ.อุดรธานี (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด 111 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า