งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นฯ
รายงานวิจัย เรื่อง บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 25 กันยายน 2555

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย (192 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนเข้มแข็ง : ปฏิบัติการเชิงอำนาจของรัฐไทยสมัยใหม่ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 80 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจค่านิยมประชาธิปไตยและค่านิยมของเยาวชน

ดาวน์โหลด 72 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 94 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า