งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ธรรมาภิบาล 01 ตุลาคม 256216px; line-height: 24px; background-color: #ffffff;">วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาเอก
ชื่อผู้รับทุน - นายประกอบ กุลเกลี้ยง
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (82 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของหนังสือพิมพ์การเมืองต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สยามรีวิว

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ดาวน์โหลด 78 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า