งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรง
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาเอก
ชื่อผู้รับทุน - พันโทหญิงดวงกมล เทวพิทักษ์
ปีงบประมาณ - 2554
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรง (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเมืองการปกครองสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ดาวน์โหลด 65 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้าฯ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 83 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า