งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรง
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาเอก
ชื่อผู้รับทุน - พันโทหญิงดวงกมล เทวพิทักษ์
ปีงบประมาณ - 2554
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรง (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด 842 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า