งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

มาแกแต วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
ชื่อเรื่อง “มาแกแต” วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนกำปงบารู 2 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”
โดย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะดาโอะ ปูเตะ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮัสบุลเลาะ อาศิสสกุล
    อาจารย์สุบันโญ จีนารงค์
    อาจารย์สมชัย จูเปาะ
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

“มาแกแต” วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (67 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัจจัยเชิงเหตุและผลความร่วมมือกับภาครัฐขององค์กรชุมชนในการลดความรุนแรงในชายแดนใต้

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน หลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า