งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเอกสารชั้นต้นภาษาต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 7 
ศึกษากรณีการเสด็จประพาสต่างประเทศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474
โดย นางสาวภาพิศุทธิ์ สายจำปา
เสนอ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้ายู่หัว สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2558
                     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยาม ในระยะเวลาครองราชย์ ถึงแม้จะเพียงเก้าปีแต่เป็นเก้าปีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระสติปัญญาและพระอุตสาหะเป็นล้นพ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทย ไม่เฉพาะแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้น ยังมีพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างมากล้นเหลือคณานับ ซึ่งบัดนี้ ข้อเท็จจริงในอดีต ผลปรากฏเด่นชัดและล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนชาวสยามในสมัยนั้น ตราบจนสมัยปัจจุบันนี้

การศึกษาเอกสารชั้นต้นภาษาต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 7 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474 (51 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด 851 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย

ดาวน์โหลด 156 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ : ศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และไทย

ดาวน์โหลด 171 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า