งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

พระนเรศวร วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายเฉลิมพล แซ่กิ้น
ปีงบประมาณ - 2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ - พระนเรศวร : วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ

พระนเรศวร - วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเมืองเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลด 109 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างสันติภาพในมินดาเนา ฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า