งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาปรากฏการณ์ การเข้าถือครองโดยพวกผู้ดี ในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
ปีงบประมาณ - 2546
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การศึกษาปรากฏการณ์ "การเข้าถือครองโดยพวกผู้ดี" ในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง : กรณีผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนในย่านบางลำพู กรุงเทพมหานคร

การศึกษาปรากฏการณ์ "การเข้าถือครองโดยพวกผู้ดี" ในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดงบประมาณรายจ่ายของ อบต.ในอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า