ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาม สถาบันพระปกเกล้าและออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live

 

สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นฯ (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า