ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย Season 2
Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย Season 2
โดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ครั้งที่ 1 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ครั้งที่ 2 พม่า : หนึ่งปีหลังรัฐประหารและก้าวย่างต่อไป
ครั้งที่ 3 สเปน : เส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
ครั้งที่ 4 เกาหลีใต้ : การเลือกตั้งประธานาธิบดี 2022
ครั้งที่ 5 สแกนดิเนเวีย : สังคมนิยมประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ
ครั้งที่ 6 เทคโนโลยีกับดิสรัปชันทางการเมือง
ครั้งที่ 7 ฝรั่งเศส : การเลือกตั้งประธานาธิบดี 2022
ครั้งที่ 8 จากโลกออนไลน์สู่ท้องถนน : โซเชียลมีเดียกับการเคลื่อนไหวทางสังคม
ครั้งที่ 9 ภูมิทัศน์การเมืองไทย : จากการเลือกตั้งทั่วไป สู่การเลือกตั้งท้องถิ่น
ครั้งที่ 10 Perspective on the 2022 Philippines Elections

Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย Season 2 (40 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า