ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน "หลัง" การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน "หลัง" การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
จัดทำ โดยสถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลดผลการสำรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจ (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
PPT. นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็น (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปข่าวกิจกรรม (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า