ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

A Dream Thailand Public Forum on Thai Constitution-Crafting 2015:Premises, Pitfalls, Prospects
สรุปการสัมมนานานาชาติ วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
ร่วมกับ ISIS และ Friedrich Naumann Stiftung
A Dream Thailand Public Forum on
Thai Constitution-Crafting 2015:
Premises, Pitfalls, Prospects
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าปก สรุปการสัมมนานานาชาติ (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (62 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า