ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

เอกสารประกอบการสัมมนารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 4
โครงการสัมมนาลำดับที่ 4 เรื่อง
“สิทธิและเสรีภาพ : ช่องว่างระหว่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับความเป็นจริง”
ภายใต้โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 08.45 – 12.30 น.
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร

สิทธิและเสรีภาพ ช่องว่างระหว่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับความเป็นจริง (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (66 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า