ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปผลการประชุมทางวิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2
การประชุมทางวิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6

สรุปผลการประชุมทางวิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (66 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (43 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า