ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สิทธิมนุษยชนของคนพิการ คนหูหนวก
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สิทธิมนุษยชนของคนพิการ : คนหูหนวก” (พิมพ์ครั้งที่ 1 )

สิทธิมนุษยชนของคนพิการ "คนหูหนวก" (พิมพ์ครั้งที่ 1) (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า