ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปการสัมมนาโครงการรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 2
สรุปผลการสัมมนาลำดับที่ 2
เรื่อง “ปฏิรูปพรรคการเมือง :
การสังกัดพรรค การยุบพรรค และการตอบสนองความต้องการของปวงชน”
ภายใต้โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 08.15 – 12.30 น.
ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไหย ลำดับที่ 2 (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (70 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (46 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า