ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปการสัมมนารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 3
สรุปผลการสัมมนาลำดับที่ 3 เรื่อง
“ระบบการคัดสรรผู้แทนที่เหมาะสมกับสังคมไทย”
ภายใต้โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 08.45 – 12.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สรุปการสัมมนารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 3 (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (70 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (46 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า