ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สาระสำคัญจากงานสัมมนา เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธภัณฑ์นำสมัย
              พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงานสัมมนาวิชาการ “เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธภัณฑ์นำสมัย” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
              เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐น. – ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธภัณฑ์นำสมัย” ในโอกาสฉลองพระชมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านในด้านงานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

สาระสำคัญจากงานสัมมนา เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธภัณฑ์นำสมัย (2 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (70 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (46 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า