ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 2
เรื่อง เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 2
โดย นายตระกูล มีชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (74 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (50 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า