ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1
เรื่อง เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1
โดย นายตระกูล มีชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

สัมมนาการให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 1 (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (75 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (50 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า