ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

เอกสารประกอบการฝึกอบรม การให้ความรู้แก่ อบต.ในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรม การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

เอกสารประกอบการฝึกอบรม การให้ความรู้แก่ อบต.ในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (77 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (53 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า