ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปการสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555
เวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555 : ท้องถิ่นไทย OUT OF THE BOX
วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการสัมมนา เล่ม 1
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555
เอกสารประกอบการสัมมนา เล่ม 2
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2555
สูจิบัตรเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555
วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7กันยายน 2555
Dowload Dowload Dowload

 ดาวน์โหลดไฟล์เสียงการสัมมนา
(แสดงผลได้สมบูรณ์ ด้วยweb browser Internet Explorer version 8.0 - Mozilla Firefox )

หัวข้อ  วิทยากร  ดาวน์โหลด
 • พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ ผู้นำยุคกล้าคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 
อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย  Download
 ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
และ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 Download
 •  คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดแนวขวาง 
 ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์   Download
 •  เวทีอภิปราย - จับตาการกระจายอำนาจ : Decentralization Watch
 รศ.วุฒิสาร ตันไชย
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล 
 Download
 •  ท้องถิ่นเตรียมรับสารพัดภัยพิบัติ 
 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช   Download
 •  ท้องถิ่นสีเขียวกับความคิด Low carbon city 
 ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
และ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 Download
 •  ท้องถิ่นอสมมาตรกับเมืองพิเศษ 
 ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
และ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 Download
 •  ทำการเมืองอย่างไร ให้โดนใจประชาชน 
 คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์  Download
 •  ทำการเมืองอย่างไร ให้โดนใจประชาชน 1
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  Download
 • ทำการเมืองอย่างไร ให้โดนใจประชาชน 2
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล   Download
 • เสวนาภาษามิตรกับ สตง เรื่องจริงที่ท้องถิ่นยังไม่รู้ 
อาจารย์มณเฑียร เจริญผล  Download
 • ไม่รู้ไม่ได้แล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับท้องถิ่นไทย 
รศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี และ ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล  Download
 • ยกระดับภาพลักษณ์ท้องถิ่นในสายตาประชาชน
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์  Download
 • รับมือน้องน้ำแบบเอาอยู่ ไปกับ ดร.เสรี 
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์  Download
 • สารพันปัญหาฟ้องร้องเรื่องท้องถิ่นไปกับศาลปกครอง 
อาจารย์อนุชา ฉุนสวัสดิกุล  Download
สรุปการสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (76 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (52 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า