ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศ ผลกระทบและข้อพึงระวัง
สัมมนา “ยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศ ผลกระทบและข้อพึงระวัง”

ยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศ ผลกระทบและข้อพึงระวัง (156 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (109 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (62 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า