ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปผลการสัมมนาก้าวรุก ตั้งรับ ภัยพิบัติ: บทบาทท้องถิ่นไทย
สรุปผลการสัมมนาก้าวรุก ตั้งรับ ภัยพิบัติ: บทบาทท้องถิ่นไทย
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
14 กันยายน 2554 - โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สัมมนาก้าวรุก ตั้งรับ ภัยพิบัติ: บทบาทท้องถิ่นไทย (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (79 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (56 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า