ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สัมมนา เรื่อง ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย : วิพากษ์ประชาพิจารณ์ สร้างสายทางเลือกใหม่

สัมมนา เรื่อง ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (90 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (62 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า