ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงสามจังหวัดชายแดน
ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ : การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เอกสารสรุปการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคมสงขลา
องค์กรร่วมจัด: ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ : การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชาย (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (86 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (62 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า