ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4 
เรื่อง 5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

Download: ฉบับเต็ม

ตัวอย่างหน้าปก - 5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ Part1 (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ Part2 (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ Part3 (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย_Part4 (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า