ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5 
เรื่อง ประชาธิปไตยกับการบรรเทาความยากจน

เอกสารประกอบการประชุม (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5_Part1 (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5_Part2 (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ Part3 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย_Part4 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (20 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า