ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6 
เรื่อง สันติวิถี กับความยั่งยืนของประชาธิปไตย

เอกสารประกอบการประชุม (TH) (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการประชุมวิชาการ สันติวิถีกับความยั่งยืนของประธิปไตย (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม (EN) (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทสรุป สันติวิธีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย_Part 1 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทสรุป สันติวิธีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย_Part 2 (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (20 ครั้ง) ดาวน์โหลด
7- เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า