ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7 
เรื่องการเมืองฐานประชาชน ความยั่งยืนของประชาธิปไตย

เอกสารประกอบการประชุม การเมืองฐานประชาชน ความยั่งยืนของประชาธิปไตย (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การเมืองฐานประชาชน ความยั่งยืนของประชาธิปไตย (EN) (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
People - Based Politics - Sustainable Democracy (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทสรุป สันติวิธีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย_Part 1 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทสรุป สันติวิธีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย_Part 2 ( 6 ดาวน์โหลด ).pdf (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า