ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8 
เรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สรุปกลุ่มย่อยที่ 1 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 2 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 3 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 4 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 5 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 6 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า