ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 9
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 9 
เรื่องวัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม และการปกครอง

เอกสารประกอบการประชุม วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม และการปกครอง (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 2 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 3 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 4 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 5 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 6 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนู มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า