ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11
เรื่อง ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ การจัดสรรผลประโยชน์ ที่เป็นธรรมในสังคมไทย

Download: ฉบับเต็ม

เอกสารประกอบการประชุม ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ การจัดสรรผลประโยชน์ ที่เป็นธรรมใน (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ การจัดสรรผลประโยชน์ ที่เป็นธรรมในสั (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม_Part 2 (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม_Part 3 (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 5 (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 6 (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า