ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12 
เรื่อง คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย (Social Quality and Quality of Thai Democracy )

4 พฤศจิกายน 2553 (วีดีทัศน์ เปิด)

ESCAP Hall

5 พฤศจิกายน 2553

ESCAP Hall

ห้องย่อย 1

ห้องย่อย 2

ห้องย่อย 3

ห้องย่อย 4

ห้องย่อย 5

6 พฤศจิกายน 2553 (วีดีทัศน์ ปิด )

หลักการและเหตุผล (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
ที่มาของการประชุมวิชาการ (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว สถาบันพระปกเกล้า KPI CONGRESS ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว สถาบันพระปกเกล้า KPI CONGRESS ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย เล่ม 1 (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย เล่ม 2 (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด
KPI Congress 12 Social Quality and Quality of Thai Democracy (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า