ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554
เรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย” 
( Citizenship and the Future of Thai Democracy)
ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

Download: สรุป“ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย”  (ข้อมูลเพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการประชุม 1 (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม 2 (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 22 มีนาคม (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 23 มีนาคม (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part1) (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า