ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง สู่ทศวรรษที่ 3 การกระจายอำนาจไทย
งานสัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง “สู่ทศวรรษที่ 3 การกระจายอำนาจไทย”
เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า (ครบรอบ 17 ปี )

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 8.30 น.-12.30 น.
ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (43 ครั้ง) ดาวน์โหลด
กำหนดการ (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม 2 (17 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 22 มีนาคม (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 23 มีนาคม (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part1) (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (34 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า