คลิปวิดีโอ

หน้าแรก | คลังความรู้

ทำอย่างไรให้ดินแดน “ปลายด้ามขวาน” เกิดความสงบสุข

วีดิโอการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2559 จังหวัดร้อยเอ็ด

วิดีโอการแสดงของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง ทั้งหมด 16 คณะ

รายการเหตุเกิดที่ท้องถิ่น ตอนที่ 4 โดยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น CLGS

วีดีทัศน์แนะนำสถาบันพระปกเกล้า

ความเป็นพลเมือง

The Key ไขการเมือง เรื่องใกลต้ว (EP 30 เปิดปมที่มาแก้กฏหมาย ส.ว.)

VDO แนะนำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virture Museum)

โรงเรียนสำนึกพลเมือง

สถาบันพระปกเกล้า