ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรฯ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติกล่าวเปิดหลักสูตร และบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร” จากนั้น พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา แนะนำคณาจารย์ และรุ่นพี่หลักสูตร ปธพ. นอกจากนี้ในวันเดียวกันยังมีกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกบริเวณหน้าศาลาศิริราช 100 ปี ส่วนในวันที่ 25-27 กันยายน 2558 เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ โรงแรม Welcome World Beach Resort & Spa พัทยา จ.ชลบุรี โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมหลักสูตร วิธีปฏิบัติตนระหว่างการศึกษาและการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม และนายแพทย์สมศักดิ์ โล่เลขา นายกแพทยสภา ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา ทั้งนี้กิจกรรมใน 3 วัน ประกอบด้วย นักศึกษารับฟังปาฐกถาพิเศษในประเด็นธรรมาภิบาลกับอนาคตวงการแพทย์ไทย และธรรมาภิบาลในคติตะวันตกและคติพุทธ การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเลือกประธานกลุ่มวิชาการของรุ่น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า