ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ได้รับรางวัล สตรีดีเด่น ประจำปี 2558


ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้รับรางวัล “สตรีดีเด่น ประจำปี 2558” ซึ่งคัดเลือกโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมชินูปถัมภ์ ให้เป็น 1 ใน 134 คน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว งานวันสตรีไทย ประจำปี 2558 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังสามัคคี พลังสตรี พลังแผ่นดิน” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีและพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า