ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บรรยายพิเศษผ่าน Video Conference จากประเทศญี่ปุ่น


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00- 11.30 น. สถาบันพระปกเกล้า จัดการบรรยายพิเศษผ่านระบบ Video Conference จาก The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Wise Leadership” โดย Prof.Ikujiro Nonaka และ Prof.Ayano Hirose โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมนำฟังการบรรยายพร้อมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)รุ่นที่ 14 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 5 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า