ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษา ปรม. รุ่นที่ 12 จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพชุมชน


วันที่ 17 ตุลาคม 2558 คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างอาชีพชุมชนและสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นคนดี ครั้งที่ 2/2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่ายาง โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติมาร่วมมอบทุนการศึกษาพร้อมคณะนักศึกษา ปรม.12 โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพีธี และมีนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เจ้าหน้าที่อำเภอและองค์กรบริหารส่วนตำบลท่ายาง กลุ่มสตรีอำเภอท่ายาง เข้าร่วม วัตุถุประสงค์โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันในชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการอบรม ให้ความรู้เรื่องการทำอาชีพเสริม 4 อย่าง คือ การทำเมคราเม่(การถักเชือกเป็นของใช้ต่างๆ ) ร้อยลูกปัด การทำอาหาร ได้แก่ หมี่กรอบ และก๊วยเตี๊ยว ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ในชุมชน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า